درباره ما

ایتلنت، ارائه کننده محصولات مجازی از قبیل آموزشی، کاربردی، نرم افزار و … به صورت مجازی (فایل) می باشد.
شما می توانید بعد از خرید هر محصول بلافاصله به محتوای آن دسترسی پیدا کرده و آن را دانلود کنید.

در کنار محصولات، خدمات رایگان و مطالب آموزشی مختلفی نیز ارائه می گردند.
نرم افزارهای رایگان هم از این دسته خدمات هستند.